Technology search engine

Organising workshops on encoding of texts for their transformation into electronic documents in order to facilitate for their preservation and handling.


Some fields of applications:

Areas of knowledge:

Desde o entendemento do proxecto do deseño integral e inclusivo, centrado en todas as persoas, e desde unha actitude de respecto medioambiental, formúlase a realización de proxectos en todas as escalas posibles (vivenda, edificio, espazo urbano e rural, e paisaxe). A atención céntrase en procesos de abaixo a arriba dentro do campo da arquitectura, nas súas diferentes escalas...

Productos software que contemplen algún tipo de procesamiento inteligente de la información textual. La base de tales procesos la constituye la información sintáctica obtenida de las oraciones de dicho texto.


Some fields of applications:

Aplicación informática cuyo objetivo es facilitar a los profesionales el acceso y la extracción de información obtenida de los usuarios obtenida a través de diferentes herramientas de evaluación.

Procedemento e módulo de control hardware e software para controlar un dispositivo cun módulo de xestión de Blockchain para realizar a identificación e seguimento dunha persoa ou elemento físico

Areas of knowledge:

Software para la monitorización y el perfilado en tiempo real de aplicaciones que trabajan con macrodatos (big data).

Areas of knowledge:

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.

Areas of knowledge:

Desenvolveuse un buscador ontolóxico intelixente que recupera información médica fiable e actualizada procedente de páxinas e servizos web.


Some fields of applications:

Areas of knowledge: