CATÁLOGO DE OFERTA TECNOLÓXICA


UNIVERSIDADE DA CORUÑA


O Catálogo da Oferta Tecnolóxica da Universidade da Coruña (UDC) recolle todas e cada unha das tecnoloxías desenvolvidas nesta universidade: patentes, software, servizos de I+D ou calquera outro resultado de investigación.


Tecnoloxías da UDC

Buscador de tecnoloxías

Tecnoloxías máis recentes

  • Sistema en liña interactivo para a visualización de contidos a través dun dispositivo, con capacidade para o rexistro de actividades e parámetros biométricos, a estimulación cognitiva, ...

  • Procedemento de fabricación dunha mestura bituminosa en quente que permite incorporar até un 30% de árido reciclado procedente de residuos de construción e demolición.

Aposta pola transferencia

O obxectivo de darlle visibilidade á oferta tecnolóxica da UDC e promover a súa transferencia a través da procura de socios, clientes ou investidores que canalicen a súa entrada no mercado.

Na UDC dispoñemos dun equipo experto ao servizo de calquera persoa/empresa/organización interesada en coñecer a nosa oferta tecnolóxica.


Contacta con nós