Caracterización radiolóxica de mostras mediante espectrometría gamma


Determinación de radionucleidos naturais e artificiais en todo tipo de mostras (solos, augas, aire, materiais de construción, alimentos etc).

Que buscamos?

Cubrir o servizo derivado dos diferentes sectores a que se aplica.

Escola Universitaria Politécnica. Centro de Investigacións Tecnolóxicas. 

Instituto Universitario de Xeología Isidro Parga Pondal.

Descrición

A técnica de espectrometría gamma que posúe o Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC permite determinar, cun alto grao de exactitude, radionucleidos de orixe natural e artificial. Estas determinacións son útiles en multitude de campos, como por exemplo:

 • a datación xeolóxica de solos e sedimentos;
 • a caracterización radiolóxica (Orde IET/1946/2013);
 • a contaminación radioactiva;
 • ou a análise de augas (Real decreto 314/2016).

Valores engadidos

Con esta técnica poden detectarse gran cantidade de radionucleidos naturais e artificiais, cuns límites de detección moi pequenos e nun tempo relativamente curto. Desta forma, é posible cubrir as necesidades de diversas empresas e organismos públicos.

Espectrómetro gamma de Ge Canberra XTRA GX6020.

Aplicacións por sector

Coa técnica de medición de espectrometría gamma ofrécese un servizo integral de grande interese para diversos sectores: dun lado, pola caracterización radiolóxica de materias primas e produtos relacionados con industrias produtoras de aluminio, ferro e aceiro, entre outras (véxase a Orde IET/1946/2013); e, do outro, pola caracterización radiolóxica de augas de consumo humano (véxase o Real decreto 314/2016).


Acuicultura e pesca
Agricultura e silvicultura
Alimentación
Construción e enxeñaría civil
Gandaría e veterinaria
Medio ambiente
Saúde e benestar
Sector naval

Grupo de investigación

  • Laboratorio de Radioactividade Ambiental
  • Ciencia e Tecnoloxía Cibernética
  • (CTC)
  • Xestión Sustentable dos Recursos Hídricos e do Solo
  • (AQUATERRA)

Responsable

 • Alberto Otero Pazos
 • José Luis Calvo Rolle
 • Alfonso Calleja García
 • Sonia Casal Romero
 • María del Carmen Meizoso López
 • Benigno Antón Rodríguez Gómez
 • Héctor Quintián Pardo
 • Andrés José Piñón Pazos
 • María Isabel Fernández Ibañez
 • Esteban Jove Pérez
 • José Luis Casteleiro Roca
 • José Antonio López Vázquez
 • Luis Alfonso Fernández Serantes

Contacta con nós

Última actualización

2019-07-16