Desenvolvemento dun sistema de impresión DICOM (digital imaging and communication in medicine) de baixo custo con impresoras convencionais.


Software intermedio que actúa como servidor DICOM e escoita os pedimentos de impresión dun servidor PACS, unha modalidade ou unha estación de traballo, para reenvialos a una impresora convencional.

.

Estado de protección da tecnoloxía

Rexistro de software.

Que buscamos?

Búscanse empresas interesadas na licenza desta tecnoloxía.

Descrición

O sistema permite a impresión de imaxes nunha impresora convencional a partir dunha mensaxe DICOM, cun formato específico definido por un modelo PDF, por medio dun servidor de impresión que responde a dúas mensaxes DICOM, DicomPrint e DicomStore. Esta última mensaxe, que non se utiliza normalmente para imprimir, usarase co obxectivo de permitir dous tipos de configuración para ampliar a información de impresión e incluír datos do/a paciente.

É posible ademais, por tanto, imprimir datos relativos ao/á paciente, procedentes tanto do ficheiro DICOM (en DicomStore) como dun informe do/a radiólogo/a. Neste último caso, a impresión quedará suspendida até o devandito informe estar dispoñible.

No servidor de impresión existen varias configuracións de impresión que quen o administre pode asociar á mensaxe DicomPrint ou DicomStore. Así mesmo, cada configuración de impresión ou perfil permite configurar unha impresora previamente instalada no sistema, o PDF de modelo, o número de copias, o número de imaxes por folla, gamma, contraste, filtro de suavizado e filtro de realce.

A impresión realizarase sobre un modelo predeterminado proporcionado previamente, sobre o cal se imprimirán as imaxes e algúns dos campos asociados ao/á paciente que conteña o ficheiro DICOM, así como o informe do/a radiólogo/a.

Valores engadidos

No mercado existen varias solucións de impresión de imaxes con formato DICOM que permiten imprimir directamente desde calquera sistema DICOM, con calidade diagnóstica ou próxima a ela. A maioría consisten no uso de impresoras de gran calidade que incorporan no seu propio microprograma (firmware) un servidor DICOM, o cal escoita os pedimentos de impresión no devandito formato, e que imprimen cando se solicita desde o PACS, a modalidade ou a estación de traballo DICOM. Estas solucións tenden a ter un alto custo.

A impresión pode realizarse en impresoras convencionais ou que permitan o pregamento e o grampado de follas, co obxectivo de xerar un libro que conteña as imaxes do estudo do/a paciente corporativizadas de acordo co hospital ou a clínica onde estea instalado o servidor.

O libro xerarase a partir dun PDF cuxas páxinas primeira e última serán, respectivamente, a portada e a contraportada, coa imaxe corporativa do hospital. Nalgúns casos ambas deberán conter tamén información pertencente ao estudo que alberga o libro. Na parte interior imprimirase unha serie de imaxes dun estudo médico nun formato definido de táboa, por exemplo 1 x 1, 4 x 3 o 6 x 2. Neste libro poderá incluírse o informe do/a radiólogo/a.

Aplicacións por sector

Construción e enxeñaría civil
Economía e finanzas
Saúde e benestar

Grupo de investigación

  • Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos-Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico
  • (RNASA-IMEDIR)

Responsable

 • Alejandro Pazos Sierra
 • Julián Dorado de la Calle
 • Juan Ramón Rabuñal Dopico
 • Javier Pereira Loureiro
 • Ana Belén Porto Pazos
 • Carlos Femández Lozano
 • José Antonio Seoane Fernández
 • Alba Cabarcos Bermúdez
 • Alberto Alvarellos González
 • Estefanía Sande Castro

Contacta con nós

Última actualización

2020-03-10