VISUAL-BALAN v2.1.


Cálculo de balances de auga, a partir de datos meteorolóxicos e físicos, mediante unha formulación semidistribuída. Avaliación dos recursos hídricos, especialmente da recarga subterránea

Estado de protección da tecnoloxía

Presentouse unha solicitude de rexistro de software.

Que buscamos?

Búscanse organismos e empresas públicas ou privadas, e, en xeral, grupos de investigación, interesados en adquirir o software e os dereitos de soporte posvenda, así como en cursar estudos para o seu manexo.

Descrición

VISUAL-BALAN é un código hidrolóxico semidistribuído especificamente deseñado para a avaliación dos recursos hídricos. Resolve diariamente o balance hidrolóxico no solo, na zona non saturada e no acuífero avaliando de forma secuencial as compoñentes do balance.

VISUAL-BALAN permite discretizar a cunca en zonas homoxéneas. As características físicas, climatolóxicas e de uso do solo son uniformes en cada zona homoxénea. Para cada zona calcúlanse balances de forma independente no solo edáfico, a zona non saturada e o acuífero, supoñendo que non hai interacción entre as zonas. A consideración das zonas homoxéneas posibilita ter en conta as variacións espaciais dos parámetros e da climatoloxía dentro da cunca.

Figura 1. Esquema de VISUAL-BALAN coas principais compoñentes do balance hidrolóxico no solo, a zona non saturada e a zona saturada.

Figura 2. Resultados medios anuais do balance de auga nunha cunca.

Figura 3. Gráfico multiseries dos resultados do código VISUAL-BALAN: precipitación, caudal, escoamento superficial e niveis piezométricos.

Valores engadidos

VISUAL-BALAN é un código amplamente utilizado e contrastado en numerosos casos reais, tanto na península Ibérica como en América Latina.

A primeira versión do programa BALAN foi desenvolvida a finais da década dos oitenta, co propósito de avaliar os recursos hídricos e a recarga dos acuíferos no ámbito da xestión dos residuos radioactivos. O programa encontrou rapidamente acollida noutros ámbitos da hidroloxía, e foi amplamente usado por técnicos e investigadores españois e latinoamericanos como unha ferramenta para calcular o balance hídrico, estimar a recarga subterránea e estudar a contaminación de acuíferos.

Desde a primeira versión do programa BALAN, documentada en 1988, até a versión máis recente, transcorreron xa 30 años. Neste período os códigos aplicáronse en numerosas cuncas de moi diferentes tamaños e para resolver problemas moi diversos. Ademais dos seus autores, os códigos contan con numerosos usuarios grazas ás diversas edicións dos cursos de formación impartidos.

Aplicacións por sector

A avaliación dos recursos hídricos históricos e futuros pode enmarcarse dentro da planificación hidrolóxica, a enxeñaría civil, o desenvolvemento sustentable, o estudo del medio ambiente e o cambio climático.


Agricultura e silvicultura
Construción e enxeñaría civil
Enerxía e desenvolvemento sostible
Medio ambiente
Tecnoloxías da auga

Grupo de investigación

    • Xestión Sostible dos Recursos Hídricos e do Solo
    • (AQUATERRA)

Responsable

  • Javier Samper Calvete
  • Bruno Pisani Veiga
  • Miguel Ángel García Vera
  • Llorenç Huguet Borén

Contacta con nós

Última actualización

2020-03-02