Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

Produtos de software que integren algún tipo de procesamento intelixente da información textual. A base de tales procesos estará constituída pola información sintáctica obtida das oracións do devandito texto.


Algúns sectores de aplicación:

Desde o entendemento do proxecto do deseño integral e inclusivo, centrado en todas as persoas, e desde unha actitude de respecto medioambiental, formúlase a realización de proxectos en todas as escalas posibles (vivenda, edificio, espazo urbano e rural, e paisaxe). A atención céntrase en procesos de abaixo a arriba dentro do campo da arquitectura, nas súas diferentes escalas...

Aplicación informática cuxo obxectivo é facilitar aos profesionais o acceso á información dos usuarios obtida a través de diferentes ferramentas de avaliación, así como a súa extracción

Asesoramento e redacción de solicitudes europeas, presentación de produtos, resultados,  comunicación empresarial.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Formación e organización de obradoiros sobre codificación de materiais coa finalidade de convertilos en documentación electrónica para a súa conservación e manipulación.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Procedemento e módulo de control hardware e software para controlar un dispositivo cun módulo de xestión de Blockchain para realizar a identificación e seguimento dunha persoa ou elemento físico

Software para a monitorización e o perfilado en tempo real de aplicacións que traballan con macrodatos (big data).

Áreas de coñecemento:

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento: