Buscador de tecnoloxías

VISUAL-CORE é un programa ou código interactivo para a simulación numérica de procesos de fluxo de auga, transferencia de calor e transporte de solutos reactivos baixo condicións de equilibrio químico e cinética. Funciona no contorno de Microsoft Windows.

Áreas de coñecemento:

A xestión do risco de crédito trata de dar unha solución, de buscar un prognóstico, a unha posible perda como consecuencia do incumprimento de obrigas contractuais. Durante os últimos anos traballamos na análise, a xestión e a predición do risco financeiro, con modelos que se deron a coñecer en revistas de ámbito internacional. O resultado da nosa investigación amosou a...

Áreas de coñecemento:

Xogo de sociedade educativo multixogador para aprender español como lingua estranxeira.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: