Buscador de tecnoloxías

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Desenvolveuse un buscador ontolóxico intelixente que recupera información médica fiable e actualizada procedente de páxinas e servizos web.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software C2f é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito nunha linguaxe de programación de terceira xeración.

Áreas de coñecemento:

Es un software de apoyo al diagnóstico en oftalmología basado en el tratamiento de imágenes de retinógrafo.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Receptores moleculares custo-efectivos capaces de recoñecer e secuestrar en medio acuoso substancias aromáticas de interese ambiental e biomédico.

Áreas de coñecemento:

Esta tecnoloxía describe a utilización de dous compostos naturais de orixe mariña como fármacos antivirais.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

Software para a detección de biclústeres sobre datos binarios en unidades de procesamento gráfico (GPU).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.