Buscador de tecnoloxías

As metaxenotecas poden usarse para descubrir novas encimas ou péptidos bioactivos. Tamén para estudios baseados na secuencia do ADN do microbioma a partires do cal foron construídas.

Conxunto de módulos GUI deseñados para Octave para a resolución de triángulos planos, triángulos esféricos e problemas de navegación ortodrómica.


Algúns sectores de aplicación:

O software SCALA está deseñado para xestionar campañas de mostraxe de aerosois atmosféricos de xeito integral: desde a convocatoria destas campañas e os acordos sobre elas até a análise de datos intra e intercampañas, pasando pola subida de datos.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Grazas a esta ferramenta pode calcularse de forma automática o índice arteriovenoso como indicador de hipertensión arterial na retina.


Algúns sectores de aplicación:

Sistema integrado para avaliar as existencias de recursos pesqueiros e monitorizar a súa explotación. Integra información biolóxica do recurso concreto, o coñecemento dos profesionais e o emprego de TIC compatibles coa actividade de pescadores, técnicos e xestores da pesca, de tal forma que mellora a cantidade e a calidade dos datos e facilita a súa análise.


Algúns sectores de aplicación:

O grupo sintetizou unha serie de novos materiais sólidos que mostran un efecto calórico grande cando son sometidos a presión externa. Polas súas características físico-químicas, poden ser utilizados en tecnoloxías de refrixeración como material de arrefriado.