Buscador de tecnoloxías

Ferramenta para realizar o cribado de DME en imaxes de OCT (OCTA-CRIBADO)


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

A aplicación informática desenvolvida analiza a eficiencia dun modelo de escala de peixes de fenda vertical de acordo con criterios biolóxicos, alén de avaliar o axuste entre as propiedades hidrodinámicas da escala e as necesidades das especies obxectivo.


Algúns sectores de aplicación:

Software de computación distribuída baseado no modelo MapReduce para o procesamento eficiente de grandes conxuntos de datos.

Áreas de coñecemento:

Software orientado á creación dun foro de centros históricos para as oficinas de rehabilitación nas cidades galegas.

Áreas de coñecemento:

Solución de forxado mixto de madeira e formigón, lixeira e ecoeficiente, adecuada para o seu uso con luces medias ou elevadas, o que fornece unha maior separación entre os elementos portantes verticais.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Cálculo de balances de auga, a partir de datos meteorolóxicos e físicos, mediante unha formulación semidistribuída. Avaliación dos recursos hídricos, especialmente da recarga subterránea. O programa utiliza un preprocesador que permite introducir datos desde ArcGIS.

Áreas de coñecemento:

Ferramenta para a estimación da agudeza visual en imaxes de OCT-A.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Herramienta para la extracción automática de zonas isquémicas en imágenes de OCTA (OCTA-ISQ).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software J2J é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito na linguaxe de scripting JCL á sintaxe do formato JSON, incluíndo unha fase de optimización en tempo de compilación.

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao diagnóstico en oftalmoloxía baseado no tratamento de imaxes da superficie ocular.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: