Buscador de tecnoloxías

Trátase dunha estrutura de malla espacial que pode ser pregada e despregada. O uso fundamental para o que se deseñou é o da arquitectura de emerxencia en grandes catástrofes, malia ser útil en calquera outro caso en que poida ser necesario transportar unha estrutura que vaia pregada para despregala rapidamente.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

El MARPA es un material para el rescate acuático que supone una evolución a partir del tubo de rescate (floppy). Es, en esencia, una boya flexible que se compone de diferentes elementos que la dotan de una gran versatilidad, lo que la hace más útil que otros materiales de rescate.

Dispositivo portátil para medir a altura do tubérculo do escafoides en dinámica con ou sen calzado.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

As metaxenotecas poden usarse para descubrir novas encimas ou péptidos bioactivos. Tamén para estudios baseados na secuencia do ADN do microbioma a partires do cal foron construídas.

Estes métodos poden servir de axuda á administración e as empresas para realizaren a súa planificación estratéxica en materia de enerxía. Tamén para ser empregados nos proxectos de I+D+i que leven a cabo nestes campos.

Áreas de coñecemento:

Software para o deseño preciso e rápido de modelos reducidos a escala para ensaios en túnel de vento de capa límite.

Áreas de coñecemento:

Módulo compacto para a formación de estruturas porticadas. Inclúe todos os compoñentes acoplables entre si necesarios para a construción, os cales constitúen un conxunto compacto de mínimo volume.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: