Buscador de tecnoloxías

Módulo compacto para a creación de estruturas porticadas, que inclúe os perfís e compoñentes necesarios para construílas, os cales son acoplables entre si, formando un conxunto ou módulo compacto de reducido volume.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Conxunto de módulos GUI deseñados para Octave para a resolución de triángulos planos, triángulos esféricos e problemas de navegación ortodrómica.


Algúns sectores de aplicación:

Modelo numérico para a simulación da hidrodinámica en contornas urbanas, tanto en superficies como en redes de colectores.

Áreas de coñecemento:

Trátase dun nó que admite a conexión de até catro barras. O nó permite o xiro de todas elas, até que atinxen unha posición en que este movemento queda bloqueado automaticamente.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao seguimento e ao diagnóstico en oftalmoloxía que se basea no tratamento de imaxes de anxiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao diagnóstico en oftalmoloxía baseado no tratamento de imaxes de tomografía de coherencia óptica (OCT).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao seguimento e ao diagnóstico en oftalmoloxía que se basea no tratamento de imaxes de anxiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao seguimento e ao diagnóstico en oftalmoloxía baseado no tratamento de imaxes de anxiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao diagnóstico en oftalmoloxía que se basea no tratamento de imaxes de tomografía de coherencia óptica (OCT).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de apoio ao diagnóstico en oftalmoloxía baseado no tratamento de imaxes de tomografía de coherencia óptica (OCT).  


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: