Buscador de tecnoloxías

Software de apoio ao diagnóstico en oftalmoloxía baseado no tratamento de imaxes de tomografía de coherencia óptica (OCT).  


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software para detectar biclústeres sobre datos binarios en sistemas de memoria distribuída.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Planta térmica para o aproveitamento da calor residual procedente de varias fontes nunha unidade de separación da calor (ASU), a produción de enerxía eléctrica, a xeración de potencia frigorífica e o aproveitamento termodinámico selectivo desta na instalación crioxénica.

Áreas de coñecemento:

Plataforma multitecnoloxía de localización en interiores tanto de persoas como de obxectos. Adaptable ás necesidades de proxectos e contornos específicos.

Áreas de coñecemento:

Procedemento de fabricación dunha mestura bituminosa en quente que permite incorporar até un 30% de árido reciclado procedente de residuos de construción e demolición.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Sistema para a identificación, con microscopio de fluorescencia, de reordenacións no xenoma (recombinación) orixinadas por diferentes condicións. Emprega lévedos que expresan proteínas fluorescentes de diferente localización celular.

Áreas de coñecemento:

Avaliación de proxectos e realizacións urbanas e arquitectónico-residenciais. Asesoría nas fases de información, diagnose e proposición referidas a intervencións urbanas e arquitectónicas centradas na sustentabilidade-accesibilidade funcional e espacial, a perspectiva de xénero e a biofilia.

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía a percepción que teñen os estudantes da implicación familiar nas tarefas académicas que deben acometer.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía as estratexias cognitivas que usan os estudantes cando se enfrontan ás súas actividades de estudo.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía as tendencias explicativas ante o fracaso e as estratexias para o seu afrontamento que utilizan os estudantes no ámbito académico.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: