Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

Trátase dunha estrutura de cuberta con cerramento téxtil ou ríxido que pode repregarse ou estenderse rapidamente. Resulta adecuada para a cobertura de piscinas, pistas de pádel, parques infantís ou espazos para eventos, e en xeral para calquera outro espazo que necesite ser cuberto ou descuberto.

Áreas de coñecemento:

Dispositivo baseado nunha cadea de bloques (blockchain) que permite a monitorización, a identificación, o posicionamento e o control dun dispositivo, equipamento ou produto.

Áreas de coñecemento:

Cálculo de balances de auga, a partir de datos meteorolóxicos e físicos, mediante unha formulación semidistribuída. Avaliación dos recursos hídricos, especialmente da recarga subterránea. O programa utiliza un preprocesador que permite introducir datos desde ArcGIS.

Áreas de coñecemento:

Trátase dunha estrutura de cuberta con cerramento téxtil que pode repregarse ou estenderse rapidamente. Resulta adecuada para cubrir piscinas, pistas de pádel, parques infantís, espazos para eventos ou calquera outra zona acoutada que deba resgardarse das continxencias meteorolóxicas temporal ou permanentemente.

Áreas de coñecemento: