Buscador de tecnoloxías

Asesoramento e redacción de solicitudes europeas, presentación de produtos, resultados,  comunicación empresarial.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Formación e organización de obradoiros sobre codificación de materiais coa finalidade de convertilos en documentación electrónica para a súa conservación e manipulación.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento:

O software C2f é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito nunha linguaxe de programación de terceira xeración.

Áreas de coñecemento:

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

Etiquetado de textos para a súa conservación e manipulación en formato electrónico.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software J2J é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito na linguaxe de scripting JCL á sintaxe do formato JSON, incluíndo unha fase de optimización en tempo de compilación.

Áreas de coñecemento:

El MARPA es un material para el rescate acuático que supone una evolución a partir del tubo de rescate (floppy). Es, en esencia, una boya flexible que se compone de diferentes elementos que la dotan de una gran versatilidad, lo que la hace más útil que otros materiales de rescate.