Buscador de tecnoloxías

Software para a monitorización e o perfilado en tempo real de aplicacións que traballan con macrodatos (big data).

Áreas de coñecemento:

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software C2f é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito nunha linguaxe de programación de terceira xeración.

Áreas de coñecemento:

Software para a detección de biclústeres sobre datos binarios en unidades de procesamento gráfico (GPU).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software intermedio que actúa como servidor DICOM e escoita os pedimentos de impresión dun servidor PACS, unha modalidade ou unha estación de traballo, para reenvialos a una impresora convencional. .

Software de computación distribuída baseado no modelo MapReduce para o procesamento eficiente de grandes conxuntos de datos.

Áreas de coñecemento:

O software J2J é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito na linguaxe de scripting JCL á sintaxe do formato JSON, incluíndo unha fase de optimización en tempo de compilación.

Áreas de coñecemento: