Buscador de tecnoloxías

Software para a monitorización e o perfilado en tempo real de aplicacións que traballan con macrodatos (big data).

Áreas de coñecemento:

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento:

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.

Catálogo de enzimas modificados xeneticamente e enzimas illados de ambientes termófilos para o seu uso na industria agroalimentaria, farmacéutica e medioambiental.

Dispositivo baseado nunha cadea de bloques (blockchain) que permite a monitorización, a identificación, o posicionamento e o control dun dispositivo, equipamento ou produto.

Áreas de coñecemento:

Software de computación distribuída baseado no modelo MapReduce para o procesamento eficiente de grandes conxuntos de datos.

Áreas de coñecemento:

Estes métodos poden servir de axuda á administración e as empresas para realizaren a súa planificación estratéxica en materia de enerxía. Tamén para ser empregados nos proxectos de I+D+i que leven a cabo nestes campos.

Áreas de coñecemento: