Buscador de tecnoloxías

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento:

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.

Dispositivo baseado nunha cadea de bloques (blockchain) que permite a monitorización, a identificación, o posicionamento e o control dun dispositivo, equipamento ou produto.

Áreas de coñecemento:

El MARPA es un material para el rescate acuático que supone una evolución a partir del tubo de rescate (floppy). Es, en esencia, una boya flexible que se compone de diferentes elementos que la dotan de una gran versatilidad, lo que la hace más útil que otros materiales de rescate.