Buscador de tecnoloxías

Desde o entendemento do proxecto do deseño integral e inclusivo, centrado en todas as persoas, e desde unha actitude de respecto medioambiental, formúlase a realización de proxectos en todas as escalas posibles (vivenda, edificio, espazo urbano e rural, e paisaxe). A atención céntrase en procesos de abaixo a arriba dentro do campo da arquitectura, nas súas diferentes escalas...

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento:

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

Dispositivo baseado nunha cadea de bloques (blockchain) que permite a monitorización, a identificación, o posicionamento e o control dun dispositivo, equipamento ou produto.

Áreas de coñecemento:

El MARPA es un material para el rescate acuático que supone una evolución a partir del tubo de rescate (floppy). Es, en esencia, una boya flexible que se compone de diferentes elementos que la dotan de una gran versatilidad, lo que la hace más útil que otros materiales de rescate.

Estes métodos poden servir de axuda á administración e as empresas para realizaren a súa planificación estratéxica en materia de enerxía. Tamén para ser empregados nos proxectos de I+D+i que leven a cabo nestes campos.

Áreas de coñecemento:

Modelo numérico para a simulación da hidrodinámica en contornas urbanas, tanto en superficies como en redes de colectores.

Áreas de coñecemento:

Plataforma multitecnoloxía de localización en interiores tanto de persoas como de obxectos. Adaptable ás necesidades de proxectos e contornos específicos.

Áreas de coñecemento: