Buscador de tecnoloxías

Produtos de software que integren algún tipo de procesamento intelixente da información textual. A base de tales procesos estará constituída pola información sintáctica obtida das oracións do devandito texto.


Algúns sectores de aplicación:

Formación e organización de obradoiros sobre codificación de materiais coa finalidade de convertilos en documentación electrónica para a súa conservación e manipulación.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software para a monitorización e o perfilado en tempo real de aplicacións que traballan con macrodatos (big data).

Áreas de coñecemento:

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software C2f é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito nunha linguaxe de programación de terceira xeración.

Áreas de coñecemento:

Software para a detección de biclústeres sobre datos binarios en unidades de procesamento gráfico (GPU).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

Etiquetado de textos para a súa conservación e manipulación en formato electrónico.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software de computación distribuída baseado no modelo MapReduce para o procesamento eficiente de grandes conxuntos de datos.

Áreas de coñecemento: