Buscador de tecnoloxías

Cálculo de balances de auga, a partir de datos meteorolóxicos e físicos, mediante unha formulación semidistribuída. Avaliación dos recursos hídricos, especialmente da recarga subterránea. O programa utiliza un preprocesador que permite introducir datos desde ArcGIS.

Áreas de coñecemento:

Modelo numérico para a simulación da hidrodinámica en contornas urbanas, tanto en superficies como en redes de colectores.

Áreas de coñecemento:

O grupo sintetizou unha serie de novos materiais sólidos que mostran un efecto calórico grande cando son sometidos a presión externa. Polas súas características físico-químicas, poden ser utilizados en tecnoloxías de refrixeración como material de arrefriado.

Cálculo de balances de auga, a partir de datos meteorolóxicos e físicos, mediante unha formulación semidistribuída. Avaliación dos recursos hídricos, especialmente da recarga subterránea

Áreas de coñecemento:

VISUAL-CORE é un programa ou código interactivo para a simulación numérica de procesos de fluxo de auga, transferencia de calor e transporte de solutos reactivos baixo condicións de equilibrio químico e cinética. Funciona no contorno de Microsoft Windows.

Áreas de coñecemento: