Buscador de tecnoloxías

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

El MARPA es un material para el rescate acuático que supone una evolución a partir del tubo de rescate (floppy). Es, en esencia, una boya flexible que se compone de diferentes elementos que la dotan de una gran versatilidad, lo que la hace más útil que otros materiales de rescate.

Ferramenta que avalía a percepción que teñen os estudantes da implicación familiar nas tarefas académicas que deben acometer.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía as estratexias cognitivas que usan os estudantes cando se enfrontan ás súas actividades de estudo.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía as tendencias explicativas ante o fracaso e as estratexias para o seu afrontamento que utilizan os estudantes no ámbito académico.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Ferramenta que avalía o grao de compromiso motivacional dos estudantes á hora de levar a cabo os deberes escolares.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

A xestión do risco de crédito trata de dar unha solución, de buscar un prognóstico, a unha posible perda como consecuencia do incumprimento de obrigas contractuais. Durante os últimos anos traballamos na análise, a xestión e a predición do risco financeiro, con modelos que se deron a coñecer en revistas de ámbito internacional. O resultado da nosa investigación amosou a...

Áreas de coñecemento: