Buscador de tecnoloxías

Produtos de software que integren algún tipo de procesamento intelixente da información textual. A base de tales procesos estará constituída pola información sintáctica obtida das oracións do devandito texto.


Algúns sectores de aplicación:

Desde o entendemento do proxecto do deseño integral e inclusivo, centrado en todas as persoas, e desde unha actitude de respecto medioambiental, formúlase a realización de proxectos en todas as escalas posibles (vivenda, edificio, espazo urbano e rural, e paisaxe). A atención céntrase en procesos de abaixo a arriba dentro do campo da arquitectura, nas súas diferentes escalas...

Software para a monitorización e o perfilado en tempo real de aplicacións que traballan con macrodatos (big data).

Áreas de coñecemento:

Procedemento e módulo de control hardware e software para supervisar un dispositivo cun módulo de xestión de cadea de bloques (blockchain) que permite identificar e facer o seguimento dunha persoa ou dun elemento físico.

Áreas de coñecemento:

Librería con un conjunto de funciones altamente optimizadas que facilitan la programación en GPU con CUDA.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O software C2f é unha ferramenta de axuda ao análise e conversión de código fonte escrito nunha linguaxe de programación de terceira xeración.

Áreas de coñecemento:

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

Software para a detección de biclústeres sobre datos binarios en unidades de procesamento gráfico (GPU).


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.