CATÁLOGO DE OFERTA TECNOLÓXICA


UNIVERSIDADE DA CORUÑA


O Catálogo da Oferta Tecnolóxica da Universidade da Coruña (UDC) recolle todas e cada unha das tecnoloxías desenvolvidas nesta universidade: patentes, software, servizos de I+D ou calquera outro resultado de investigación.


Tecnoloxías da UDC

Buscador de tecnoloxías

Tecnoloxías máis recentes

Aposta pola transferencia

O obxectivo de darlle visibilidade á oferta tecnolóxica da UDC e promover a súa transferencia a través da procura de socios, clientes ou investidores que canalicen a súa entrada no mercado.

Na UDC dispoñemos dun equipo experto ao servizo de calquera persoa/empresa/organización interesada en coñecer a nosa oferta tecnolóxica.


Iconos contacto

Contacta con nós